Tampere Finland

240504 Nordic Tampere Judge Murna Shiboleth Israel

PSM Madam Od Znachora BOS Nordic CC ,CC- Focus Black Nexuss(FCI) VG

240505 Int Tampere Judge Maija Mäkinen

PSM Madam Od Znachora BOB CC -Focus Black Nexus (FCI) BOS C

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *